main manu
 

אספקת מים באזור לחץ קריות (שפרעם)

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט:
מתן מענה לגידול הצפוי בצריכה באזור הקריות עקב תכניות פיתוח, ובחינת חלופה למיקום בריכות שפרעם מחוץ לתחום האזור המיועד לפיתוח אורבני.
במסגרת התכנית מתוכננת העתקת הבריכות אל מחוץ לאזור המיועד לפיתוח אורבני לרום 60+ מטר, ביצוע שתי בריכות בנפח כולל של 65 אלמ"ק, ביצוע קו ראשי בקוטר "64/"60 שיחבר את הבריכות החדשות לרשת המים הקיימת, חיזוק עורקי האספקה הקיימים וביצוע קווי אספקה חדשים.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים