main manu
 

אספקת מים למעיין חרוד

 

הלקוח: רשות הטבע והגנים
על הפרויקט: מעיין חרוד נובע מתוך מערה עתיקת יומין במורד הר הגלבוע, הנקראת "מערת גדעון" (ע"ש גדעון השופט).
עם השנים דעכה הנביעה במערה עד שלא ניתן היה להזרים את המים לבריכה הגדולה שהייתה סמל האתר.
יש המייחסים את דעיכת הנביעה לשאיבה בקידוחים באזור.
מטרת הפרויקט הייתה להחיות את המעיין ולהתאים את התעלות והבריכות לשינויים.
תכנון הפרויקט כלל סכרים, ומערכת לסחרור המים בבריכות השכשוך ובתעלות.


על המערה ממנה נובעים המים מסופר בספר שופטים בתיאורו את המבחן שערך גדעון ללוחמיו, כאשר ביקש מהם לשתות ממי מעיין חרוד. על פי המסופר רק 300 מהם שתו מן המים בידיהם ולא "כאשר ילוק הכלב" (מבלי לכרוע), דרוכים לקרב למרות הצמא. לוחמים אלה הם אשר נלקחו להילחם במדיינים, קרב שהסתיים בניצחון בני ישראל.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים