iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

בית ספר תיכון מגידו

 

תכנון כללי למתחם ביה"ס התיכון מגידו בשטח של כ- 5 דונם עבור מועצה אזורית מגידו.

עריכת נספח עצים ואישורו, גזירת תכנון מפורט בהתאם לתקציבי המועצה עבור פיתוח סביב מבני ביה"ס ופיתוח באזור מבנה חדש.

בית ספר תיכון מגידו

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design