iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

בריכת אליקים

 

תכנון כללי, עריכת תב"ע ונספח נוף לבריכת מי שתיה בנפח 12,000 מ"ק עבור חברת מקורות.

מיקומה, באזור הרגיש של הכרמל, נקבע לאחר ביצוע סקר מפורט שבו נבחנו חלופות שונות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וקק"ל. נספח עצים ( תיקון 89 ), שהוכן במגלן, אושר ע"י "פקיד היערות".

 

אליקים

 

בריכת אליקים

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design