main manu
 

גבון - תכנית קו 3

 

הלקוח: נטפים
על הפרויקט: אספקת מים לשטחי חקלאות
שיתוף פעולה עם חברת נטפים עבור אספקת מים לשטח חקלאי רחב היקף במערב אפריקה. מתוכננות מס' תחנות שאיבה לקליטת מים מהנהר, והעברתם אל עומק השטח החקלאי.
במסגרת הפרויקט מתוכננים עשרות ק"מ של קווי מים, כאשר אחת מתחנות השאיבה תעביר 7,800 מק"ש ותורכב מ 9 יח' שאיבה.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים