main manu
 

חווה לגידול דגים בניו יורק, ארה"ב

 

הלקוח: Local Ocean

על הפרויקט: הקמת חוות דגים בארה"ב סמוך לעיר Hudson ב- Upstate New York

המתקן הינו בר-קיימא ומתקיים בו מחזור מים מלא (ללא סילוק שפכים לסביבה), עפ"י פטנט ישראלי.

הפרויקט עתיר מערכות מים מסוגים שונים.

התכנון כלל אנליזה של זרימה בתעלות וסכרים וקביעת המימדים הגאומטריים, תכנון צנרת, ממיסי חמצן, מסננים, צנרת והגדרת משאבות.

 

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים