iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

חוות דגים

 

במסגרת הפרוייקט חברת Local ocean הקימה חוות דגים בארה"ב סמוך לעיר Hudson ב- Upstate New York

המתקן הינו בר-קיימא ומתקיים בו מחזור מים מלא (ללא סילוק שפכים לסביבה), עפ"י פטנט ישראלי. הפרויקט עתיר מערכות מים מסוגים שונים, התכנון כלל אנליזה של זרימה בתעלות וסכרים, וקביעת המימדים הגאומטריים, תכנון צנרת, מימסי חמצן, מסננים, צנרת ומשאבות.

חוות דגים
חוות דגים
חוות דגים
חוות דגים

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design