iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

מתקן הכלרה ברכת רם

 

תכנון מפורט של מתקן לחיטוי מי השקיה באמצעות תמיסת היפוכלוריט בצפון רמת הגולן.

המתקן נועד להכלרת מים הנשאבים ממאגר ברכת רם לצורכי השקיה חקלאית.

 

העבודה כללה:

 שני מיכלי אחסון להיפוכלוריט הנתרן בנפח 15 מ"ק

       כ"א

 מבנה מאצרה 10x5 המבוסס ע"ג כלונסאות.

 משאבות מינון להזרקת היפוכלוריט הנתרן

       לקווי היניקה של תחנת ברכת רם (6 יחידות, 60

       ל '/ש' כ"א).

 ציוד ניטור ומערכו חשמל.  

מתקן הכלרה ברכת רם
מתקן הכלרה ברכת רם
מתקן הכלרה ברכת רם

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design