iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

מתקן הכלרה דלתון

 

תכנון מפורט של מתקן לחיטוי מי השקיה באמצעות תמיסת היפוכלוריט. המתקן נועד להכלרת מים הנשאבים ממאגר דלתון לצורכי השקיה חקלאית.

 

העבודה כללה:
 שני מיכלי אחסון להיפוכלוריט הנתרן בנפח 12 מ"ק כ"א

       בתוך מבנה מאצרה 11x6.
 משאבות מינון להזרקת היפוכלוריט הנתרן לקווי הסניקה

       של תחנת דלתון (5 יחידות, 45 ל'/ש' כ"א).
 משאבת מינון להזרקת היפוכלוריט הנתרן למיכל

       השהייה של קולחים ממאגר מרום הגליל (19.1 ל'/ש') +

       200 מ' קו הזרקה מטפלון.
 ציוד ניטור ומערכות חשמל.

מתקן הכלרה דלתון
מתקן הכלרה דלתון
מתקן הכלרה דלתון
מתקן הכלרה דלתון

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design