main manu
 

מתקן ניטור מים מותפלים כפר מסריק

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט: מטרתו העיקרית של המתקן היא לנטר את איכות המים המתקבלת ממתקן התפלת מים מליחים של קיבוץ כפר מסריק בנקודת קליטתם לרשת המים הארצית.
המתקן הוקם בתוך שטח מתקן ההתפלה.
ניטור המים תוכנן למרכיבים הבאים: ספיקה, לחץ, כלור, פלואור, עכירות, PH (חומציות), EC (מוליכות חשמלית)

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים