iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

קו אספקת המים לעיר חריש

 

קו אספקת מים לעיר החדשה חריש

צינור באורך 3.3 ק"מ

1.2 ק" צינור פוליאתילן בקוטר 800 מ"מ

2.1 ק"מ צינור פלדה קוטר "28

 

התכנון כלל:

  • תכנון פריצת דרך ברוחב 8 מטר, לצורך ביצוע ותחזוקת הקו בתאום עם קק"ל.
  • הכנת סקר עצים ע"י אגרונום מוסמך
  • בחינת השפעת פיצוצים של מחצבה פעילה בסמוך לתוואי הקו על סוג הצינור ואופן כיסוי התעלה. הבדיקה נעשתה בשיתוף עם פרופ' גלילי יועץ לחב' מקורות.
  • בהתאם לממצאי הבדיקה, תוכנן צינור פוליאתילן באורך כ-1.2 ק"מ בסמוך למחצבה.
  • תכנון מפורט לצינור פוליאתילן בקוטר 800 מ"מ כולל אפיון מפורט של אביזרי החיבור.

 

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design