iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

קו בקעת נטופה - קטע תעלת נטופה

 

כחלק מהקמת מפעל חדש אשר נועד לתגבר את אספקת המים למעלה אגן הכנרת תוכנן קו פלדה בקוטר "64 ובאורך 15 ק"מ לאורך תעלת נטופה.

התכנון כלל התמודדות עם סוגיות גיאוטכניות של מעבר בקרבה לתעלת נטופה בקרקע חרסיתית עם תכולת רטיבות משתנה וכן בחינת חלופות מילוי שונות לתעלת הצינור כולל חישובי ציפה למילוי בתערובת CLSM.

 

 

 בקעת נטופה 1
אזור תעשייה שגיא 2000

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design