iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

קו כורסי-מי גהה-אלעל

 

ציר כורסי-מי גהה-אלעל הינו פרויקט לאומי משותף לחברת מקורות ואגודת מי גולן שמטרתו לתגבר את אספקת המים לחקלאות בגולן בשנות בצורת ע"י העלאת מים מהכנרת.

הציר כלל 2 קווים בקוטר "30:

קו מחבר תחנת כורסי-ברכת מי גהה: אורך 5.2 ק"מ, הפרש גבהים של 310 מטר.

קו מחבר תחנת מי גהה-ברכת אלעל: אורך 2.8 ק"מ, הפרש גבהים 290 מטר.

לצורך התכנון נעשתה אנליזה מפורטת לתרחישי הלם מים שונים באמצעות תוכנה ייעודית (KY-Pipe) וניתנו פתרונות ייעודיים לפרויקט.

 

סה"כ עלות 2 הקווים: 21.5 מלש"ח

 

 

 

קו מחבר תשלובת הקישון

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design