main manu
 

קו מוביל ארצי תחנת חריש

 

הלקוח: מקורות

על הפרויקט: הקו הינו חלק מתוכנית של חברת מקורות לתגבור אספקת המים באזור ואדי ערה והעיר החדשה חריש.

הוא נועד לתגבר את כושר ההולכה מהמוביל הארצי (צומת משמר הגבול) לכיוון מזרח.

התכנון כלל:

  • בקטע המערבי צינור פלדה בקוטר "Φ42 - (900 מטר)
  • בקטע המזרחי צינור פלדה בקוטר "Φ32 - (1500 מטר)
  • חציית כביש 475 בקידוח אופקי
  • חציית כביש 6 ורצועת גז במנהור בדחיקה.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים