iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

קו מחבר בריכת תל זית

 

תכנון מפורט של קו מי השקייה בדרום רמה"ג , מפלדה קוטר "28 ובאורך 2.2 ק"מ עבור מקורות מרחב הצפון.

התוכנית כללה הסדרת קווי יניקה וסניקת תחנת אל-על בחצר המתקן.

הקו בוצע ומספק מים בשגרה.

 

 

קו מחבר בריכת תל זית 1

 

קו מחבר בריכת תל זית 2
קו מחבר בריכת תל זית 3

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design