main manu
 

קו מחבר קד' נטופה 7

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט:
הקו נועד לחבר את קד' נטופה 7 (800 מק"ש) למערכת קווי מקורות באזור לחץ בריכת נטופה.
קוטר הקו "20 ואורכו 2 ק"מ.
הפרויקט כלל חצייה של נחל יפתחאל בחפירה פתוחה, וחצייה עילית של המוביל הארצי.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים