main manu
 

קו מחבר תח' דליה בריכת אליקים (קטע א')

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט: קו בקוטר "28 להגברת אספקת מי שתייה לעיר יקנעם וליישובי רמות מנשה.
במסגרת הפרויקט בוצעה חציית כביש 6 בקידוח אופקי בשרוול פלדה בקוטר "40 ובאורך 125 מ'.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים