iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

קו מחבר קידוח שונית

 

הקו, בקוטר 500 מ"מ דרג 20, נועד לחבר את קידוח שונית שבצפון הגולן עם מערכות המים של אגודות מי גולן ומים בגליל.

טמפ' המים בקידוח עומדת על כ 47 מעלות, עניין שחייב התייחסות מיוחדת בשני היבטים:

 

 התארכות הצינור שחושבה על ידי מהנדסי החברה

       ושצפויה היתה להגיע לכ 6.0 מטר.

 ירידת חוזקו של הקו ( כידוע דרג הצינור נקבע ע"פ

       התקן בטמפ' של 20 מעלות ).

 

הפרויקט בוצע ופועל בהצלחה !

 

קו שונית
קו שונית

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design