main manu
 

קו שפירים לחריש

 

הלקוח: מקורות
על הפרויקט: צינור באורך 3.3 ק"מ, 1.2 ק"מ צינור פוליאתילן בקוטר 800 מ"מ, 2.1 ק"מ צינור פלדה בקוטר "28.
התכנון כלל פריצת דרך ברוחב 8 מטר, לצורך ביצוע ותחזוקת הקו בתאום עם קק"ל, הכנת סקר עצים ע"י אגרונום מוסמך, בחינת השפעת פיצוצים של מחצבה פעילה בסמוך לתוואי הקו על סוג הצינור ואופן כיסוי התעלה.
בהתאם לממצאים תוכנן צינור פוליאתילן באורך כ-1.2 ק"מ בסמוך למחצבה.
תכנון מפורט לצינור פוליאתילן בקוטר 800 מ"מ כולל אפיון מפורט של אביזרי החיבור.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים