iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

קידוח עין השופט

 

במסגרת הפרויקט תוכננו ובוצעו 2 קידוחים:

קידוח עין השופט 1 ניטור – קידוח לצרכי מחקר אשר נקדח לאקוויפר התחתון של חבורת יהודה לעומק 1,000 מ'.

קידוח עין השופט 2 הפקה – קידוח לתת האקוויפר העליון לעומק 480 מ' עם יכולת הפקת מים שפירים לשתייה בספיקה של 270 מ"ק לשעה.

הקידוח כולל משאבה שהותקנה בעומק 245 מטר מתחת לקרקע, ובוסטר על קרקעי בספיקה דומה. במסגרת המתקן בוצעו גם מערכת הכלרה, חשמל ובקרה, מיגון אקוסטי ועבודות שיקום נופי.

 

 

קידוח עין השופט 3

 

קידוח עין השופט 2
קידוח נטופה 7
קידוח נטופה 7
קידוח נטופה 7
קידוח נטופה 7

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design