main manu
 

תחנת בית אורן לדמון

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט: הגברת לחץ עבור העברת המים לרכס הכרמל.

תחנה לאספקת מים לאזור הכרמל, אשר מנותק ממערכת המים הארצית.
התחנה תהווה ציר מרכזי בהעברת המים לצרכנים השונים באזור, ותאפשר אספקת המים במקרה חירום.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים