main manu
 

תחנת חריש

 

הלקוח: מקורות
על הפרויקט: תחנת חריש תוכננה במסגרת תגבור אספקת המים בוואדי ערה, ולאספקת המים לעיר החדשה חריש.
בתחנת השאיבה שלוש משאבות טורבינה אנכיות בדודים, כל אחת 800 מ"ק/שעה ל-90 מטר.
הפרויקט כלל פירוק מבנים קיימים, הקמת מבנים חדשים, עבודות חשמל ובקרה, מיגון היקפי, מערכות הכלרה ובקרת איכות מים, קירות תומכים ועוד.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים