main manu
 

תחנת יקנעם 6

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט: גיבוי אספקת המים לאזור מגידו רמות מנשה ויקנעם מכיוון קידוחי יקנעם והמערכת
הארצית.
תכנון וביצוע תחנת שאיבה, הכוללת שתי יחידות שאיבה בספיקה של 225 מק"ש כ"א ובלחץ 160 מ'.
מאחר והתחנה תוכננה כהרחבה של חצר אחד מקידוחי יקנעם הקיימים, המתקן תוכנן לביצוע באופן מדורג על מנת לאפשר המשך פעולת הקידוח הקיים לתקופת הביצוע.
הפרויקט הושלם בהצלחה והתחנה פועלת בשגרה.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים