main manu
 

תחנת נחל עירון

 

הלקוח: מקורות
על הפרויקט: מתוכננת הקמת תחנת שאיבה חדשה שתשמש להעברת מים מהמוביל הארצי באזור משמרות (מרחב מרכז) לאזור בריכות מי עמי (מרחב צפון).
תחנת השאיבה החדשה תכלול 3 יחידות שאיבה בספיקה של 1,000 מק"ש כל אחת.

מלבד תחנה זו, הפרויקט כולל התאמת כל יתר המרכיבים במתקן הקיים:

  • קידוח ואדי ערה 3 – 1,100 מק"ש
  • תחנת נחל עירון – 2 משאבות בספיקה של 500 מק"ש כל אחת.

על מנת להכיל את כל ציוד השאיבה הנדרש בתחום החצר הקיימת, בוטלו הגנרטור הקיים ומיכלי הסולר שלו, ובמקומם תוכנן מבנה מיתוג של חברת החשמל לגיבוי אספקת חשמל בחירום משתי תחנות משנה שונות.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים