iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

תחנת שאיבה למבדקה במפעל מדי מים ארד דליה

 

העבודה תוכננה עבור מפעל "ארד דליה" המפתח ומייצר מדי מים למגוון תשתיות להולכת נוזלים. היחוד בפרויקט היה למצוא פתרון לשאיבה בטווח ספיקות גדול מאוד שבין 20 ליטר לשעה ועד 1,500 מ"ק בשעה. תוך שמירה על דיוק מכס' וחיסכון אנרגטי.

תחנת שאיבה בארד דליה

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design