iso 9001:2015
מצויינות בתעשייה בצפון
פתח תפריט
פרוייקטים לדוגמא

תכנית כללית אספקת מים לעפולה

 

תכנון אזורי של מערכת אספקת מים שתייה לעפולה, מרחביה קיבוץ ומושב וסולם וכן גיבוי לחבל תענ"ך ועמק חרוד. 
אופק התכנון: שנת 2050.
הרשת כוללת: מערכת אספקת מים ראשית מהמוביל הארצי לא.ל. בר' תל עדשים ע"י קווים בתחום קטרים "60-"24 והקמת א.ל. חדש הכולל בריכה, תחנה וקווי הולכה. 
היקף הפרויקט למעלה מ 200 מלש"ח. הפרויקט נערך ביוזמת חברת מקורות, נשפט ואושר ברשות המים.

מגלן ייעוץ ותכנון הנדסי בע"מ   |   ת.ד. 255, רמות מנשה   |   מיקוד: 1924500   |   טלפון: 04-9893820   |   טלפון נייד: 054-6246159   |   פקס: 04-9590947   |   דוא"ל: m@magelan.co.il

הפעל נגישות

Slogan design