main manu
 

תכנון מערכת אספקת מים בניגריה

 

הלקוח: קבוצת מיראי

על הפרויקט: תכנון מערכת אספקת מים וקליטת שפכים עבור חווה תעשייתית חקלאית בניגריה.
במחוז דלתה שבניגריה מוקמת חווה תעשייתית-חקלאית, כאשר עיקר הגידול החקלאי בחווה הוא אורז.
במסגרת הפרויקט מתוכננת תח' שאיבה לקליטת מים מנהר סמוך, מערכת אספקת מים, ופתרון קצה לשפכי החווה.
עבודות פיתוח החווה מתבצעות בימים אלה.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים