main manu
 

תכנון מערכת מים והשקיה תל מגידו

 

הלקוח: רשות הטבע והגנים
על הפרויקט: שדרוג מערכות המים באתר והתאמה לדרישות כיבוי אש.
חציית כביש 66 בקידוח HDD, מערכת הגברת לחץ עם 3 משאבות לאספקת מים שוטפת ולכבוי אש בחירום.
באתר קיימת מערכת מים עתיקה.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים