main manu
 

קידוח דובא 5

 

הלקוח: מקורות מרחב צפון
על הפרויקט: קידוח הפקה לתגבור מערכת אספקת המים באזור כברי, אשר סונק את המים לאזור לחץ כברי 82+.

נקדח בתחום חצר קיימת של קידוח דובא 3.
התכנון כלל הרחבת המשטח כולל קירות תמך, מבנה חשמל, משטח שנאים, מאצרה, דיזל גנרטור, מבנה הכלרה ושיקום נופי.
עומק הקידוח 712 מ', עומק התקנת משאבה 150 מ'.

 

 

 

 

 

הפעל נגישות

בניית אתרים